Davaları Düşünce Adamları Ayakta Tutar

0
72
Düşünce Adamları ve Entelektüel insanlar önemi
Davaları Düşünce Adamları Ayakta Tutar

Davaları Düşünce Adamları mı? Ayakta Tutar Sizce

Fransızca kökenli bir kelime olan entelektüel ( Düşünce Adamları ), bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim gören, bu anlamda fikir üretebilen kimseye denir. Buna günümüzde aydın yada eskilerin deyimiyle münevver de denir.

Eleştirel düşünebilen, araştıran, toplum hakkında fikir üretebilen, toplumun sorunlarına çözüm önerileri sunabilen Entelektüel insanlar mantık sahibi olup soyut fikirler ve teoriler geliştirebilir, felsefe, sosyoloji, hukuk gibi muhtelif alanlarda kültürel sermaye üretebilirler.

Bu cümleden Düşünce Adamları, genellikle okuma konusunda oldukça başarılıdır. Bu kişiler okumaktan ziyade okuduklarından dersler çıkarabilirler. Okudukları bu bilgileri sentezlemeyi, bilahare hayatta kullanmayı başarabilirler.

Öte yandan entellektüel insan demek sadece okuyan değil, aynı zamanda yazan ve yeri geldiğinde iyi konuşandır.

Nitekim ne zaman, nerede ve nasıl konuşması gerektiğini iyi bilen bu insanlar, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirebilirler.

Ayrıca güncel olayları, siyaseti, gündemi yakından takip eder, bilmedikleri konular hakkında yorum yapmayacak kadar alçak gönüllü, bildikleri konularda ise sonuna kadar bıkmadan usanmadan tartışabilecek kadar bilgili ve birikimli insanlardır.

Dolayısıyla saydığımız bu özellikleri taşıyan yani okumaktan adeta zevk alan, yazmada başarılı olan, yerine göre konuşma adabını iyi bilen, gündemi kaçırmayan insanlara entelektüel demek, kanaatimizce yerinde olur.

Rönesans döneminden takriben 19. Asra kadar özellikle Avrupa’da entelektüeller, geleneğe bağlı toplumlara yeni fikirler ve yeni bilgiler sokan, böylece tarihin akışını değiştirebilen insanlar olarak tarih sahnesinde yerini almıştır.

Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren entelektüellerin, Batı’da eski itibarını kaybetmeye başladığını müşahede etmekteyiz. Bunun en önemli nedeni, kuşkusuz demokrasi, kitle kültürünün doğup gelişmesi ve bürokrasinin iyice tebarüz etmesi süreçleridir.

İlk etapta dünya tarihinin akışını değiştirme, daha sonra ise yüksek kültür oluşturma gücünü kaybeden entelektüeller, 20. yüzyıla gelindiğinde, kademeli olarak hakim ideolojileri eleştirme yeteneklerini de yitirmişler ve  bundan sonra ya marjinalleşmişler yada doğal olarak bağımsızlıklarını yitirip, kamusal alanın veya yönetim kurumlarının maaşlı birer bireyi olarak yerini almaya başlamışlardır.

Entelektüel insanlar ve önemi

Sonuç olarak bu bilgilerin ışığında denilebilir ki herhangi bir düşünce akımının, siyasi hareketin yada davanın yaşamını idame ettirebilmesi, o akım, hareket yada davayı ayakta tutan Entelektüel insanlar onu layık-ı vechiyle temsil etmesine bağlıdır.

Nitekim zamanla ilk günkü heyecan ve canlılığını kaybeden fikirler, o fikriyatın künhüne vakıf fikir adamlarının onu temsil etmesiyle yeniden canlanıp şaha kalkabilir.

Bilakis halkın gönlünde taht kuran bir dünya görüşünün liderinin, o dünya görüşü genelde halkın teveccühüne büyük ölçüde mazhar olduğu halde yerelde halkın pek tasvip etmediği Entelektüel kapasiteden yoksun, değil temsil edeceği o düşünceyi dile getirip takipçilerini fikriyatına daha cezbetmek; kendisini bile ifade etmekten aciz kişiler tarafından temsil edilmesi halinde güç kaybına neden olabilir.

Bu itibarla halk nezdinde ki başarısı tartışmasız olan bir davanın, kendisini temsil edecek Entelektüel, aydın yada münevver temsilcilerini, halkın temayülünü de yadsımadan çok iyi belirlemesi gerektiği izahtan varestedir…

Yada şöyle diyelim o kadar yetişmiş, toplumun menfaatlerini şahsi menfaatlerinden daha üstün tutan, bilgi ve birikim sahibi (Oysa Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyen bir medeniyetin müntesipleri değil miydik?

zamanında indirildiğiniz trene tekrar bindirilmenizi hatta bilahare o trenin lokomotifinin bile size teslim edilmesini sağlayan halkınızın talep ve temayüllerini yok saymak ne kadar doğrudur diye sormak isterim.

Milletin Vekili mi Bunlar?

Popüler Meslek Yalakalık mı?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.