Dünyadaki Azınlıklar

0
138
Dünyadaki Azınlıklar ve ekalliyetler
Dünyadaki Azınlıklar

Dünyadaki Azınlıklar

Azınlıklar yahut diğer adları ile ekalliyetler… Dünyanın her yerinde ekalliyet denilen sayıları birkaç binden birkaç milyona kadar değişebilen kayıp halklar vardır.

Dünyadaki Azınlıklar umumi olarak ABD, Hindistan, Çin, Rusya gibi büyük federe veya konfedere devletlerde yaşarlar. Bazıları içerisinde yaşadıkları toplumla bir bütün oluşturmuş ve barış içerisinde yaşamışlardır. Lakin Dünyadaki Azınlıklar içerisinden çoğunluğu tarih boyunca baskı, zulüm ve hakaretlere maruz kalmışlardır.

Gelin birlikte Dünyadaki Azınlıklar listesinden bazılarını tanıyalım.

BELUCİLER

Beluc, Baluc, Baloç gibi kelimeler bazı dil bilimcilere göre Farsça da ‘göçebe’ manasına gelen eski kelimelerdir.

Çoğunluğun kabulüne göre Beluciler Pakistan, Afganistan ve İran’ın doğusunda yaşayan İrani bir millettir.

Bazı araştırmacılara göre ise Kürtlerin Orta Asya da yaşayan akrabalarıdır. Afganistan’da hayat şartları dışında siyasi veya dini güçlüklerle karşılamayan Beluciler İran da ise tahakküm altında kalmışlardır. Nüfuslarının 9 milyon civarında olduğu düşünülen Beluciler genel itibarı ile Belucice konuşurlar.

DUNGANLAR

Dunganlar babaları Arap, anneleri Çinli-Müslüman bir halk olarak bilinirler. Araştırmalara göre Talas savaşı sırasında Çin’e yerleşen Sahabe ve Tabiunlar Çinli kadınlarla evlenmişler eş ve evlatlarını İslam dini üzerine yetiştirmişler ve sayıları binleri geçmiştir.

Daha sonraki nesillerde Çin’ de yaşadıkları ve komşu, arkadaş, anneleri Çinli olduğu için Çin kültürü ile bütünleşmiş ve tamamen Çinlileşmişlerdir.

Lakin bu Çinlileşme sırasında dinlerinden asla vazgeçmemişler, İslama aykırı yemek, gelenek ve adetleri terk etmişler, mümin insanlar olarak yaşamışlardır.

Dunganlar uzak doğudaki Müslüman azınlıklar içinde dinlerine en bağlı olan topluluklar içerisinde olduklarından gayrımüslim Çinliler tarafından daima dışlanmış, hakaret, boykot, ambargo ve baskılara maruz kalmışlardır.

Genel itibarı ile tarımla uğraşan ve işlerinde gerçekten mahir olan bu insanlar dürüst ve çalışkan olarak nam salmışlardır.

Lakin geçen yüzyıllarda Çin zulmünün artması ile kendi kanlarından olan Çinlilerin kendilerine durduk yere ve sürekli saldırmalarını hazmedemeyerek gelmiş geçmiş en büyük isyanlardan birini başlatmışlar lakin bu isyanı fırsat bilen Çin askerleri milyonlarca Dungan’ı katletmişlerdir.

Bundan sonra zamanın Sovyetler Birliğine bağlı olan Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’ ya göç etmiş genel itibarı ile ipek yoluna yakın yerlerde köyler kurmuşlardır. Ama Çin’de yaşayan akrabalarını hiç unutmamış ve bağlarını koparmamışlardır.

Tahminlere göre dünya üzerindeki toplam nüfuslarının 1 milyondan biraz az  olduğu düşünülen bu insanlar düğün, cenaze gibi merasimlere önem verir, küçük ve yerel dernekler vasıtası ile kültürlerini korumaya çalışırlar.

RUSİNLER

Rusinler hakkında fazla bilgi olmayan bir halktır. Doğu ve Güney Avrupa’da yaşayan Slav kökenli bir halktır. Slovakya, Polonya, Macaristan, Çekya ve Sırbistan dolaylarında yaşadıkları bilinmektedir.

HULİLER

Huliler Papua Yeni Gine’ de yaşayan avcı-toplayıcı yerli bir halktır. Çokeşliliğin görüldüğü Huliler klanlar ve altklanlar şeklinde yapılanırlar.

Genel itibarı ile yerel inançlara sahip olan Huliler’in toplam nüfuslarının 136 bin civarında olduğu düşünülmektedir.

BUNYEVATSLAR

Genel itibarı ile Backa Bölgesinin kuzey kesimlerinde yalayan Bunvetsyalar slav kökenli etnik guruptur. Branja ve Banat bölgelerinde de yaşadıkları bilinmektedir.

Kendilerini Hırvat olarak tanımlayan Bunvetsyalar Katolik kültürüne sahiptir. Toplam nüfuslarının 20 bin civarı olduğu düşünülmektedir.

YENİŞLER

Gezginler olarak da bilinen Yenişler Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa ve Belçika’ da yaşayan ve Yeniş dili konuşan, Avrupa’ daki üçüncü büyük göçebe topluluktur. 2. Cihan Harbi sırasında  soykırıma tabi tutulan halklardan biridir.

LİVONLAR

Livonlar çoğunlukla Kuzey Letonya ve Güney Estonya’ da yaşayan Hristyan bir halktır. Ana dilleri Ural dil ailesine mensup olan Finceye yakın  Livonca’dır.Toplam nüfuslarının  9 milyon civarı olduğu bilinen Livonlar Lüteryenlik mezhebine bağlıdırlar.

NARİKURAVARLAR

Narikuravarlar Hindistan’ın Tamil Nadu ve Karela bölgelerinde yaşayan Hint Çingeneleri de denen bir halktır. Narikurava (çakal avcılığında usta oldukları için) Tamilce çakal manasındaki Nari ve insan manasındaki Kurava kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Toplam nüfuslarının 47.500 civarında olduğu düşünülen bu halk Vagriboli dilini konuşmaktadır.

MANUŞLAR

Manuşlar Orta Avrupa Çingeneleridir. Manuş ‘insan’ manasına gelmektedir. İndus Irmağı’nın kıyısından gelen bu insanlar Sinti de denilmektedir. Genel İtibarı ile üç guruba ayrılırlar. Valştikarlar, Gaynikanlar, Piomestesiler… Bu üç gurubun yanı sıra İngiltere, İskoçya ve İrlanda’da yaşayan az nüfuslu guruplar da  vardır.

MELUNCANLAR

Meluncan ABD’nin daha çok güneydoğu bölgesinde yaşayan kökenleri hakkında farklı rivayetlerin olduğu melez bir halkın ismidir.

Çoğu araştırmacıya göre Meluncanlar Amerika’nın yerlileri olan Kızılderililer ve Afrika’dan köle olarak getirilen zencilerin birleşiminden meydana gelmektedir. Bazıları onlara Amerika’nın Çingeneleri gözü ile baksa da soyları Çingenelerden gelmemekte ve Çingene geleneklerine uymamaktadırlar. Bazı Amerikalılara göre ise bütün halkların karışımı olan ve tam manası ile beyaz ırktan olmayan insanlara Meluncan denir.

Meluncanlar da tıpkı zenciler, Kızılderililer ve Alaskalı Eskimo-Anuit halkları gibi uzun yıllar baskı, hakaret, zulüm ve katliama uğramıştır. Hatta bazı yörelerde hala hakaret görmektedirler. Evleri ve mekteplerinin yakıldığı tüm haklarının ellerinden alındığı zamanlar da olmuştur.

Son zamanlarda yapılan ciddi araştırmalara göre Meluncanlar İnebahtı Deniz Harbinde Portekiz ve İspanyollara esir düşüp Amerika’ya getirilen 400 Kadar Osmanlı Levent’inin Amerikalılardan olan çocuklarıdır.

Meluncan isminin kökeni tam manası ile bilinmese de muhtelif rivayetler mevcuttur. Kimilerine göre Fransızca Karışık manasına gelen Melange kelimesinden türemiştir.

Türklerin düşüncesine göre ise günlük hayatta kullandığımız melun ve can kelimelerinin birleşiminden meydana gelir. Esir düşen ve onuru kırılan insanlar için bu ismin kullanılması mümkündür.

Abraham Lincon ve Elvis Presley’in de Meluncan olduğu düşünülmektedir. Lincoln’ün isminin İbrahim’in Batı dillerindeki karşılığı olan Abraham olması bunun bir delili olabilir.

Evet, şimdilik bizden bu kadar. Dünyadaki Azınlıklara dair yeni yazılarda buluşma dileği ile…

MUHAMMET BARAN ASLAN

Sosyal Sorumluluk ve İslam

Kapitalizmin Kadın Tuzağı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.